necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme  
 
 
  Untitled Document

RASYON HAZIRLAMA TEKNİĞİ VE HAYVAN BESLEME

Fiyatı : 25.00 TL


ÖNSÖZ
       Bu kitapta “rasyon hazırlama tekniği” bütün detayları ile anlaşılır bir üslupla anlatılmıştır. Ayrıca hayvan besleme konusu da detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
      Bu kitap, cetvellerin daha anlaşılır olması için ve daha geniş bir sayfada yer alması için kağıt boyutu büyütülmüştür.
       Zooteknistler, Veteriner Hekimler, öğrenciler ve yetiştiriciler için bir başvuru kitabı niteliğindedir.
      Tüm yetiştiriciler için anlaşılır sade bir kitaptır.
      15 yıla yakın TİGEM’e bağlı işletmelerde hayvancılık şefi olarak çalıştım. Çalıştığım yıllarda uzun bir dönem hayvanların yem rasyonlarını kendim hazırladım.
      Bizzat bir yetiştirici olarak hayvancılık yaptım. Uygulamanın içinden geldim. Devamlı okudum. Daima kendimi yeniledim. Bilimsel araştırmaları takip ettim.
      Atadan görme kuralların ötesinde hayvancılıkta yeni teknikler uygulanmalıdır. Rasyon hazırlamak isteyenler bu kitapta konuların çoğunu detaylı bir şekilde bulacaktır.
      1.bölümde; “süt inekçiliğinde yem rasyonu hazırlama” detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu bölümde genel rasyon hazırlama tekniği anlatılmıştır. Hesaplama yöntemleri anlatılmıştır. Bir ineğe bir günde hangi yemden ne kadar vermeliyiz? Ayrıca rasyon örnekleri verilmiştir.
      2.bölümde; “besi sığırları için rasyon hazırlama tekniği” anlatılmıştır. Ayrıca rasyon örnekleri verilmiştir.
      3.bölümde “damızlık koyun ve besi kuzuları için rasyon hazırlama tekniği” anlatılmıştır. Ayrıca rasyon örnekleri verilmiştir.
      4.bölümde “yumurta tavukları için rasyon hazırlama tekniği” anlatılmıştır. Ayrıca rasyon örnekleri verilmiştir.
      5.bölümde “et tavukları (broilercilik) için rasyon hazırlama tekniği” anlatılmıştır. Ayrıca rasyon örnekleri verilmiştir.
      Posalar, küspeler, kök ve yumru yemler, kuru ot ve samanların hayvanlara verilme miktarları ve dikkat edilmesi gereken konular anlatılmıştır.
      Dane yemlerin ve küspelerin rasyonlara katılma oranları anlatılmıştır.
      Bu kitap hazırlanırken yetiştiricilerimizin anlayacağı sade bir dil kullanılmıştır.

                  Necdet ERGÜN                                                              
                                                           Ziraat Yüksek Mühendisi
                                                                     (Zooteknist)

ISBN-978-605-89132-9-5

İÇİNDEKİLER

  Hayvan beslemede Genel Prensipler
I.Bölüm
1-SÜT İNEKÇİLİĞİ

   1.1-Süt İneklerinin Beslenmesinde Kaba Yemlerin Önemi
   1.2-“       “                           “        Suca Zengin Yemlerin Önemi        
   1.3-“       “                           “          Posaların Önemi
      1.3.1-Yaş Şeker Pancarı Posası
      1.3.2-Melaslı Kuru Pancar Posası
      1.3.3-Bira Malt Posası
   1.4-Süt İneklerinin Beslenmesinde Kök ve Yumru Yemlerin Önemi
      1.4.1-Hayvan Pancarı
      1.4.2-Şeker Pancarı
      1.4.3-Pancar Yaprakları
      1.4.4-Patates
      1.4.5-Havuç
   1.5-Süt İneklerinin Beslenmesinde Çayır Mera ve Yeşil yemlerin Önemi
   1.6-Yeşil ve Kuru Otlar
   1.7-Samanlar
   1.8-Silaj
   1.9-Yem Katkı Maddeleri ve Premiksler (Vitaminler, Mineraller, koruyucular, asit düzenleyicileri, topaklaşmayı önleyiciler, yemlik üre, probiyotikler(mayalar))
   1.10-Buzağıların Beslenmesi
      1.10.1-Buzağılara Ot Verilmesi
      1.10.2-Buzağılara Kesif Yem Verilmesi
   1.11-Damızlık Dana ve Düvelerin Beslenmesi
   1.12-Kurudaki Gebe İneklerin Beslenmesi
   1.13-Sağmal İneklerin Beslenmesi
   1.14-Damızlık Boğaların Beslenmesi
   1.15-Süt İneklerinin Rasyonel Beslenme Prensipleri
   1.16-Yem Tüketimine Etki Eden Faktörler
   1.17-Yemleme Plan Ve Programı Yapmak
   1.18-Rasyon Hazırlama Tekniği
      1.18.1-Yaşama Payı(Y.P)
      1.18.2-Verim Payı(V.P)
   1.19-Besin Madde İhtiyaçlarının Tespiti
      1.19.1-Kuru Madde İhtiyacının Hesaplanması
      1.19.2-Enerji                “                    “
      1.19.3-Protein              “                    “
      1.19.4-Selüloz              “                     “
      1.19.5-Mineral Madde “                   “
      1.19.6-Vitamin              “                   “
      1.19.7-Su                       “                    “
      1.19.8-Sığırlarda Yağ İhtiyacı
   1.20-Yemleri Kullanma Oranları
   1.21-Yem Rasyonu Hesaplama
      1.21. 1-Yaşama Payı ve Verim Payı Hesaplama
      1.21. 2-Gebe Hayvanlar İçin Yem Hesaplama
      1.21. 3-Örnek Rasyon-1
      1.21. 4- “            “        -2
      1.21..5- “            “        -3
      1.21. 6- “            “        -4
      1.21. 7- “            “        -5
      1.21. 8- “            “        -6
      1.21. 9- “            “        -7
      1.21. 10- “            “      -8
      1.21. 11- “            “      -9
      1.21..12-Buzağı Yemi Formülü
      1.21. 13-Süt Yemi Rasyon Örnekleri

 

II.Bölüm
2-BESİCİLİK
   2.1-Besi Sığırlarında Rasyon Hazırlama
   2.2-Besi Sığırlarında Kuru Madde İhtiyacı
   2.3- “         “                Enerji İhtiyacı
   2.4-“         “                 Protein İhtiyacı
   2.5- “        “                 Selüloz İhtiyacı
   2.6- “        “                 Vitamin İhtiyacı
   2.7- “        “                 Mineral İhtiyacı
   2.8-“         “                 Tuz
   2.9- “        “                 Su
   2.10- “        “               Yağ İhtiyacı
   2.11- Besi Sığırcılığında Rasyon Hazırlama Tekniği
   2.12-Besi Rasyonlarında Yemleri Kullanma Oranları
   2.13-Besi Rasyonu Hazırlama Tekniği
   2.14-Besi Karma Yem Örnekleri
   2.15-Besi Rasyon Örnekleri

III Bölüm
3-KOYUNCULUK
   3.1-Koyunları Besin Madde İhtiyaçları
   3.2- “               Enerji İhtiyaçlar
   3.3- “               Protein   “
   3.4- “               Mineral  “
   3.5- “               Tuz       “
   3.6- “               Vitamin İhtiyaçları
   3.7- “               Su           “
   3.8-Koyunların Kaba Yem İhtiyaçları
   3.9-Koyunları Kesif Yem İhtiyaçları
   3.10-Koyunculukta Ek Yemleme Dönemleri
   3.11-Koç Katım Öncesinde ve Aşım Döneminde Koyunları Beslenmesi
   3.12-“        “                 “            “       “         “               Koçların Beslenmesi
   3.13-Damızlık Koçların Beslenmesi
   3.14-Gebe Koyunların Beslenmesi
   3.15-Sağılan Koyunların Beslenmesi
      3.15.1-Sağılan Koyunlar İçin Rasyon Örnekleri
   3.16-Damızlık Kuzuların Beslenmesi (rasyon örnekleri)
   3.17-Tokluların Beslenmesi
   3.18-Kuzu Besi Rasyonu Hazırlama Tekniği
   3.19-Normal Sütten Kesilmiş Kuzuların Beslenmesi
   3.20-Kuzu Besi Metodları ve Yem Rasyonu Örnekleri
   3.21-Yarı Entansif  Besi
      3.21.1-Mera Besisi
      3.21.2-Ağıl Besisi
   3.22-Toklu Besisi
   3.23-Damızlık Dışı Koç ve koyun Besisi
   3.24-Kuzu Besi Rasyon Örnekleri

IV-Bölüm
4-TAVUKÇULUK
   4.1-Kümes Hayvanlarının Besin Madde İhtiyaçları
   4.2-Enerji İhtiyacı
   4.3-Protein ve Amino Asit İhtiyacı
   4.4-Mineral Madde İhtiyacı
   4.5-Yumurta Tavuklarının Vitamin İhtiyacı
   4.6- “                   “                Su İhtiyacı
   4.7-Tavukçulukta Rasyon Hazırlama
   4.8-Örnek Yumurta Tavuk Rasyonu
   4.9- “          Civciv Rasyonu
   4.10- “        Piliç Rasyonu
   4.11-“         Yumurta Tavuk Rasyonu
   4.12-“         Yumurta Tavuk Rasyonu Hazırlama
   4.13-Yumurta Tavukları İçin Rasyon Örnekleri
   4.14-Etlik Piliç(Broiler) Rasyonu Hazırlama 
   4.15-  “       Piliçler İçin Rasyon Örnekleri  
  Bazı Yemlerin İçerdiği Enerji ve Protein Miktarları
  5-Cetvel.20)        119,1xG5/8=0,625 göre değerler
  6-Resmi Gazetede Yayınlanan Ek Tablolar Aşağıdadır.
  7-Sığırlarda Göğüs Çevresine Göre Canlı Ağırlık Hesabı
  8-Yemlerin İçerikleri
  9- Yararlanılan Kaynaklar

10- Yazarın Özgeçmişi 
   
 

Bu kitapların her türlü yayın hakları yazarı Necdet ERGÜN’e aittir. Telif hakları yasası gereğince kısmen ya da tamamen basılamaz, çoğaltılamaz, dağıltılamaz.
Necdet Ergün @2004 - www.necdetergun.com
E-mail : necdet@necdetergun.com GSM : 0 536 464 24 80

 
necdet ergün, hayvancılık, besicilik, hayvan besiciliği, yem rasyonu, sağlıklı beslenme